КАК ДЕЗ БЕРЕТ 3 ОТМЕТКИ НА TYPE 59 G / ПРИГОРАНИЯ В РАНДОМЕ