Елена Темникова и Наталия Медведева. Пролог. Вечерний Ургант. 05.11.2019